פיתוח תחבורה ציבורית: תכנית אסטרטגית לפיתוח מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב


פיתוח ובחינה של חלופות לשידרוג מערכת התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב. התכנית מהווה המשך ל"תכנית האסטרטגית לפיתוח תחבורה ציבורית" שנערכה ע"י משרד התחבורה ומשרד האוצר וכוללת בחינת התכנית הקיימת ביחס ליעדים האסטרטגיים ואת ההרחבות הנדרשות למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב, אשר תאפשר את הנגישות, הניידות ואת המשך הפיתוח והגידול של המטרופולין.

המזמין: משרד התחבורה ומשרד האוצר

היקף השירותים: חברים בצוות התכנון.


גלריית הפרוייקט