תכנית אסטרטגית לפיתוח רשת הרכבת והתחבורה הציבורית הארצית, תוכנית 2040


יע להקטין את התלות ברכב הפרטי כאמצעי הנגישות העיקרי בישראל.

התכנית מתמקדת בתכנון רשת הרכבות הארצית ורשת צירי העדפה בפריפריה.

בתחום רכבות המטען, התכנית מציגה רשת מסילות התואמת לביקושים החזויים ולרצון לריסון כמות המשאיות בדרכים.

המזמין: משרד התחבורה ומשרד האוצר

היקף השירותים: חברים בצוות התכנון.


גלריית הפרוייקט