קו אדום


רק"ל קו אדום תל אביב - בת ים (2016-2008)

מזמין – חברת נ.ת.ע

אומדן ביצוע – 450,000,000 ₪ 

תיאור הפרויקט:

תכנון מערכת היסעים המונית במסגרת פרויקט הקו האדום, רכבת קלה. 

רכבת קלה בשטח וכבישים בשטח אורבני ללא מחלפים. כולל כניסה למנהרה תת קרקעית.

היקף השירותים: תכנון סופי ותכנון מפורט לביצוע ברמת DB.

ריכוז יועצי משנה, לרבות יועצים מחו"ל.

תכנון סופי ומפורט של כל אלמנטי התוואי וכן תיאומים עם כל הרשויות הרלוונטיות.


גלריית הפרוייקט

מערכות להסעת המונים

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre