כביש 6 קטע 17


כביש 6 קטע 17 (2007-2012)

מזמין – חברת כביש חוצה ישראל

אומדן ביצוע – 300,000,000 ₪ 

תיאור הפרויקט: כביש מהיר דו מסלולי, שלושה נתיבים לכיוון (בשלב הסופי) לרבות מחלף בקה ומחלף עירון.

היקף השירותים:

תכנון מוקדם אזורי מקיף הכולל בדיקת חלופות תוואי והצגתן בפני כל הגורמים תוך גיבוש חלופה מועדפת.

הכנת תכונן מוקדם מלא לרבות שלב ביניים ושלב סופי לכביש ומחלף בקה.

ריכוז כל המקצועות.

 


גלריית הפרוייקט

כבישים ומחלפים

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre