כביש 85 – עמוד עמיעד


כביש 85 עמוד עמיעד (2016-2009)

מזמין –  נתיבי ישראל

אומדן ביצוע – 350,000,000 ₪ 

תיאור הפרויקט:

הרחבת כביש 85 בקטע עמוד עמיעד לאורך כ-10 ק"מ מכביש חד מסלולי לכביש דו מסלולי דו נתיבי כולל מיחלוף הקטע.

היקף השירותים: 

מתכנן מוביל גיאומטריה, תנועה, שילוט ושלבי ביצוע.

תכנון ראשוני ובחינת חלופות לתוואי ולמחלפים.

תכנון מוקדם לתב"ע וליווי התכנית.

תכנון מפורט והכנת מסמכי מכרז DB

בקרת תכנון קבלן.


גלריית הפרוייקט

כבישים ומחלפים

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre