מחלף סומך


מחלף סומך (2016-2009)

מזמין –  נתיבי ישראל

אומדן ביצוע – 250,000,000 ₪ 

תיאור הפרויקט:

תכנון מחלף בין כביש 70 ראשי (בעתיד מהיר - 6), עם כביש ראשי מס' 79 הכולל רכבת קלה במרכז הכביש.

היקף השירותים: תכנון ראשוני בחלופות, תכנון מוקדם מקיף לפרויקט וסביבתו, לרבות גשרים ומנהרות.

אישור הפרויקט ברמה סטטוטורית.

תכנון מפורט לביצוע.

תכנון שילוב רכבת קלה בכביש 79.

פיקוח עליון על הביצוע.


גלריית הפרוייקט

כבישים ומחלפים

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre