מחלף ג'לג'וליה


מחלף ג'לג'וליה (2014-2012)

מזמין – סולל בונה

אומדן ביצוע - 54,000,000 ₪ 

תיאור הפרויקט:

מחלף בצומת דרכים 444/531 כחלק משדרוג כביש 531 לכביש מעוייר מהיר וחיבור למערכת כביש חוצה ישראל. שדרוג בקטע המחלף של כבישים 531 ו-444.

היקף השירותים: תכנון מוקדם, מפורט ופיקוח עליון.

מוביל, שילוט, גיאומטריה, תנועה, שלבי ביצוע.


גלריית הפרוייקט

כבישים ומחלפים

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre