מחלפון הושעיה


מחלפון הושעיה (2010-2015)

מזמין – נתיבי ישראל

אומדן ביצוע – 45,000,000 ₪ 

תיאור הפרויקט:

ביטול צומת מרומזר ותכנון מחלפון בדרך בינעירונית ראשית.

היקף השירותים: תכנון מוקדם, תב"ע, תכנון מפורט.

מוביל, גיאומטריה, שילוט ותנועה


גלריית הפרוייקט

כבישים ומחלפים

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre