כביש 71 נבות גדעונה


כביש 71 – נבות גדעונה (2011-2013)

מזמין – חברת לינום רולידר במסגרת פרויקט DB עבור נתיבי ישראל

אומדן ביצוע – 110,000,000 ₪ 

הפרויקט – הרחבת כביש 71 בקטע שבין צומת נבות לישוב גדעונה לכביש דו מסלולי דו נתיבי כולל מחלף בחיבור כבישים 71 עם 579 וכולל מפרידן לטובת נגישות ישירה ליישובי האזור.

היקף השירותים:

ליווי הקבלן בהכנה והגשה של מכרז DB .

תכנן מוביל בשלב התכנון המפורט לביצוע.

פיקוח עליון על הביצוע.


גלריית הפרוייקט

כבישים ומחלפים

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre