כרמיאל - הר כרמי


כרמיאל הר כרמי (2015-2020)

מזמין – משרד הבינוי והשיכון

אומדן ביצוע - 300,000,000 

תיאור הפרויקט: תכנון כבישים, תנועה, ניקוז ופיתוח ותיאום מערכות בשכונת מגורים ל-3,500 יח"ד

היקף השירותים: 

תכנון מערכתי והפיזי  של מערך הדרכים המובילות לשכונה ושילובם במסגרת המרקם העירוני


גלריית הפרוייקט

שכונות

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre