טבעון - בצל אורנים


טבעון – בצל אורנים (2017-2019)

מזמין –  רשות מקרקעי ישראל

אומדן ביצוע -  36,500,000 ₪ 

תיאור הפרויקט: פיתוח שכונה , הכולל תכנון כבישים וניקוז לשכונה חדשה בהיקף של כ- 520 יח"ד

היקף השירותים: תכנון מפורט לכבישים, תנועה וניקוז כולל תאום מערכות ופיקוח עליון.


גלריית הפרוייקט

שכונות

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre