א.ת. פארק צבאים


א.ת. פארק צבאים (2007-2013)

מזמין –  מוא"ז בקעת בית שאן, משרד התמ"ס

תיאור הפרויקט:

אזור תעשייה משותף לבית שאן ולמוא"ז עמק המעיינות, 

שטח הפרויקט - כ 100 דונם.

תכנון מערכת הכבישים החניות והניקוז.

אומדן ביצוע – 10,000,000 ₪ 

היקף השירותים:

תכנון חלופות לאזור התעשייה.

הכנסת נספחי תנועה לתב"ע ואישורים במשרד התחבורה.

תכנון מפורט למערכת הכבישים, ניקוז ועבודות עפר


גלריית הפרוייקט

אזורי תעשיה ומסחר

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre