כפר סבא – בן יהודה צפון


כפר סבא- בן יהודה צפון (2014)

מזמין – עיריית כפר סבא

תיאור הפרויקט:

הכנת תב"ע של רובע חדש בצפון כפר סבא המיועד ל-7,500 יח"ד.

היקף השירותים:

בחינת חלופות תכנון בשיתוף האדריכלים וצוות התכנון

הכנת נספח תנועה לתב"ע ואישורו בוועדות ובמשרד התחבורה.


גלריית הפרוייקט

שכונות

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre